You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close

Brčko: Nesupervizirano

Europe Briefing N°66 8 Dec 2011

PREGLED

Vrijeme je za zatvaranje međunarodne supervizije Distrikta Brčko. Nekada smatran modelom posljeratnog pomirenja i dobre uprave, sada se guši u korupciji i lošoj upravi koje su procvjetale uprkos velikim naporima supervizora. Ova teritorija je vitalna za stabilnost Bosne i Hercegovine; povezuje dva dijela i Republike Srpske i Federacije BiH, i tehnički pripada oba entiteta ali ima neovisnu upravu i multietnična je. Mnogi bivši lideri Brčko distrikta su pod sumnjom u istrazi zbog korupcije koja je možda samo zagrebala površinu; nekoliko visoko profiliranih razvojnih projekata se urušava u bankrotu i sudskim procesima. RS ima jak utjecaj u distriktu ali ne prijeti narušavanjem njegovog statusa. Ipak, međunarodna zajednica bi trebala osigurati da lideri RSa nemaju nikakve sumnje da bi svaki pokušaj preuzimanja Brčkog doveo do snažne reakcije. Stabilnost sada ovisi o tome da li lokalni političari, institucije za sprovođenje zakona i sudstvo mogu preuzeti odgovornost. Međunarodna supervizija više ne pomaže i nova strategija je neophodna.

Specijalni međunarodni Arbitražni Tribunal uspostavljen kao dio Dejtonskog mirovnog sporazuma je stvorio Brčko Distrikt u avgustu 1999. (“Finalna odluka”), pod isključivim suverenitetom Bosne i Hercegovine kao multietničku, demokratsku jedinicu lokalne samouprave. Međunarodni supervizor, koji je i u funkciji zamjenika Visokog predstavnika, je također bio naimenovan 1997. za nadzor implementacije Dejtonskog sporazuma u Brčkom sa izvršnim autoritetom i isključivim pravom proglašavanja obvezujućih regulacija i naredbi.

U 2009. međunarodna zajednica je procijenila da institucije u Brčkom funkcionišu efikasno i naizgled trajno, što je glavni uvjet koji je postavljen da bi se omogućilo zatvaranje specijalne supervizije.  Od tada su uvođeni dodatni uvjetu uglavnom za RS da bi se pokazalo da ona nema namjeru uzurpirati autoritet Brčkog. RS nema potraživanja prema distriktu i izgleda da je formalno ispunila i zadnji uvjet prihvatanjem da međuentitetska granična linija (IEBL), koja dijela dva BiH entiteta, ne prolazi kroz Brčko.  

Ovo je naizgled loš trenutak za zatvaranja međunarodne supervizije. Distrikt se suočava sa najvećom krizom uprave i ekonomskog razvoja usljed radikalizacije političkih pozicija i endemske korupcije. Cijela BiH je potresena političkom i ekonomskom krizom. Više od godinu dana nakon izbora u oktobru 2010. nije formirana državna vlast niti su usvojeni budžeti za 2011. i  2012. Neki se plaše da je RS sve opredjeljenija da proglasi nezavisnost od BiH i da bi Brčko bilo mjesto gdje bi takvi potezi doveli do novih nasilja. Ali supervizija u Brčkom se odnosi samo na unutrašnju vlast; ne može uticati na bezbjednost u čitavoj BiH, što ostaje odgovornost već oslabljenog Visokog predstavnika (OHR) i bezbjedonosnih snaga EU (EUFOR).

Međunarodni supervizori za Brčko nisu iskorijenili korupciju u proteklih deset godina i nemaju niti resursa niti međunarodne podrške da sada nametnu promjene. Zadržavajući supervizora kao nekoga ko snosi završnu odgovrnost u Distriktu daje mogućnost lokalnim političarima da na lak način izbjegnu konačno prihvatanje odgovornosti. Bosnaci i Hercegovci će prije ili kasnije morati pokazati da su sposobni da zaštite svoje osnovne interese.

FBiH je od samog početka zanemarivala Brčko district, stvarajući vakum koji je RS rado popunjavala. Vlada i političke partije FBiH, koje su prisutne u Brčkom trebaju raditi na popravljanju odnosa sa lokalnim kompanijama i političkim elitama kako bi izbalansirali uticaj Banjaluke. Sa svoje strane RS ima legitimne interese u Distriktu i bitno je doprinijela njegovom ekonomskom oživljavanju; ovaj benigni uticaj bi trebao biti podržan i treba da raste. Radeći skupa kroz BiH državu, Srbi, Bošnjaci i Hrvati trebaju surađivati i dogovoriti se da lociraju barem jednu značajniju lokalnu državnu agenciju u Brčko distriktu. Svi bi trebali intenzivirati napore u borbi protov lokalne korupcije, posebno jačajući nezavisnost policije, tužilaštva i suda.

U isto vrijeme dok međunarodna zajednica radi na tome da lokalni zvaničnici preuzmu odgovornost za vlastita djela, ona bi trebala da napravi paralelne korake kako bi stavila svima do znanja da je njena opredjeljenost ka nezavisnosti i teritorijanom integritetu BiH i dalje čvrsta i da bilo koji pokušaj RSa da naruši odredbe Dejtonskog sporazuma, uključujući specijalni status Brčkog, bio odlučno sankcionisan. Interesi RSa u Brčkom ne smiju dovesti do toga da se vjeruje da oni mogu uspješno dovesti u pitanje finalnu odluku. Shodno s tim:

  • Na sastanku Vijeća za implementaciju mira (PIC) 12. i 13. decembra supervizor za Brčko bi trebao predložiti zatvaranje supervizije u okviru određenog broja mjeseci, ali bi Arbitražni Tribunal trebao ostati otvoren kao sigurnosni mehanizam. U slučaju ozbiljnog narušavanja autonomije Brčko god strane RS (ili FBiH) Tribunal bi ponovo mogao otvoriti superviziju ili čak izmjeniti Finalnu odluku i dodijeliti Distrikt drugom entitetu. Zatvarabnje sujpervizije i zadržavanje tribunala nije bilo predviđeno u DEjtonskom mirovnom sporazumu i finalnoj odluci iz 1999 ali članice PICa to sada ozbiljno razmatraju. Čini se manje vjerovatno da bi tvrdnje protiv ove strategije mogle održati ukoliko bi se PIC, Brčko supervizor, Predsjedavajući Arbitražnog Tribunala za Brčko, američki diplomata Roberts B. Oven složili oko ovog poteza, kao što su se složili sa zadržavanjem tribunala 12 godina nakon donošenja Finalne odluke.
  • EU bi trebala dodatno podcrtati svoje namjere da će posvetiti veću pažnju Brčkom. EU delegacija u BiH treba pomoći BiH zvanićnicima da se bore protiv korupcije kroz jačanje vladavine zakona i relevantnih institucija i pripremanje za pristupanje EU, uključujući otvaranje ureda u Distriktu, kada se regionalni ured OHRa na čijem je čelu supervisor zatvori. Veći dio odgovornosti za donošenje i implementaciju acquis communautaire (EU zakona), pripada BiH entitetima i kantonima, i Brčko distriktu, koji ima bitno slabiji kapacitet. On zahtijeva podršku kroz postepenu reformu. Koristan prvi korak bi bio da supervizor u svojim finalnim mjesecima radi sa vlastima kako bi podržao usvajanje strategije protiv korupcije 2009 -2014, čiju bi implementaciju pomogla EU.

Sarajevo/Istanbul/Brisel, 8. december 2011.

 
This page in:
English
босански